Historia

Obecność franciszkanów w Darłówku rozpoczęła się w 1975 r. W zakupionym wówczas domu z ogrodem w pobliżu kanału portowego początkowo zamieszkał jeden brat zakonny, br. Epifaniusz Synak. W marcu 1979 r. na jego miejsce do Darłówka zostali przeniesieni br. Stanisław Zalewski i br. Gwalbert Rozwadowski. W październiku 1979 r. dołączył do nich o. Witalis Jaśkiewicz.

Od sierpnia 1983 r. nowy gwardian i proboszcz o. Anzelm Grabowski zaczął przygotowywać teren i plany pod budowę kościoła i klasztoru. Trzy lata później gwardianem i proboszczem został o. Hieronim Cyrański, który podjął się realizacji prac budowlanych. 11 czerwca 1988 r. ówczesny minister prowincjalny o. Leon Rawalski poświęcił plac pod budowę, a 24 czerwca 1989 r. poświęcono kamień węgielny pod kościół i klasztor.

W latach 1996-1999 na poddaszu klasztoru funkcjonował postulat, czyli dom dla braci odbywających pierwszy rok swojej formacji zakonnej.